Missie

Mijn missie met DOEN! is:

Jou bewust maken dat, als je verder wilt in je ontwikkeling, of een andere weg in wil slaan, je anders kunt leren kijken naar (denken over) jezelf en je omgeving.
Vanuit mijn ervaring begint een duurzaam en gelukkig leven hiermee.

Albert Einstein zei:

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Albert Einstein

Vaak had ik de neiging om meer te denken dan te doen. Eén van de redenen was dat ik bij voorkeur in de veiligheid wilde blijven en bang was voor het onverwachte.
“Als ik eerst alle onveiligheden uit de weg ruim en weet wat ik kan tegen komen, dan kan ik de volgende stap zetten. Dan kan ik gaan DOEN!”.

Ik was één van de vele mensen die dat vaak deed. Soms doe ik het nog steeds, echter nu vanuit een andere drijfveer.
Mede uit eigen ervaring is het mijn overtuiging dat DOEN! een heel belangrijke manier van denken is.

Om meer in balans te komen, mogen we eerder en meer gaan DOEN! , de ervaring pakken en minder piekeren en denken.
En….ervaringen neem je mee….

Bewustwording, zelfsturing en staan in eigen kracht zijn voor mij begrippen die in de basis staan van de verandering. Door deze bewustwording ben je in staat een duurzame relatie met jezelf en je omgeving aan te gaan.

Mijn missie is: De weg vrij maken van denken naar (anders) DOEN!


Kernwaarden

  • DOEN! staat voor kwetsbaarheid, vertrouwen en verbinding. Doelgericht met Aandacht en Daadkracht handelen, helpt je Weer Een Stap Verder!
  • DOEN! Is duidelijk en open in haar communicatie en respecteert jou als persoon.
  • DOEN! Heeft als werkmotto: We DOEN wat we zeggen, we zeggen wat we DOEN.
  • DOEN! gelooft dat er voor iedereen een mogelijkheid is om een volgende stap te zetten en iedereen in staat is om iets (anders) te gaan DOEN!